• Τηλέφωνο: (+30) 2610278265
  • Email: request@steelhouse.gr
  • Ωράριο: 10:00 to 18:00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εκτύπωση

Ετοιμα Κονιάματα (σοβάδες)


Τα έτοιμα κονιάματα (σοβάδες) είναι κρίσιμο στοιχείο του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΕΘ) και αποτελούν τις τελευταίες εξωτερικές στρώσεις του. Η τελική επιφάνεια της κατασκευής είναι σοβατισμένη.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

Η εφαρμογή έτοιμων σοβάδων, έχει ως βασικό πλεονέκτημα έναντι των ‘παραδοσιακών' το γεγονός της σταθερής και ελεγμένης ποιότητας. Το μόνο που απαιτείται είναι η προσθήκη νερού σε συγκεκριμένες ποσότητες σοβά ο οποίος έρχεται σε κουβάδες.

Στο ΣΕΘ της STEELHOUSE τοποθετούνται δυο στρωσείς (βασική και τελική) έτοιμου σοβά. Για τη βασική στρώση χρησιμοποιείται έτοιμος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης ο οποίος κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου CS IΙ, W2 κατά ΕΝ 998-1.
Για την τελική στρώση σοβά χρησιμοποιείται παστώδης, έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, ακρυλικός ή σιλικονούχος σοβάς. Διαθέτει αδρανές με ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία για τη διαμόρφωση σχετικά λείας επιφάνειας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΟΒΑ

  • Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα.
  • Πλήρη υδατοστεγανότητα κατά DIN52617.
  • Άριστη ικανότητα διαπνοής των δομικών στοιχείων.
  • Ανθεκτικότητα στα αλκάλια
  • Αποφυγή ρηγματώσεων που παρατηρείται σε κοινό σοβά.
  • Βιομηχανικό προιόν με σταθερές προδιαγραφές.
steel house logo sm

Εφαρμογές Προηγμένης Δόμησης

πρώτη εταιρία κατασκευής κατοικιών εξολοκλήρου από γαλβανισμένο ελαφρύ χάλυβα στην Ελλάδα.

Σημεία

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ:
26ο χλμ Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου Πάτρα - Τ.Κ. 25002

ΚΕΝΤΡΙΚΑ:
ΒΙ.ΠΑ. Πατρών - Κόμβος Γλαύκου

ΓΡΑΦΕΙΟ:
Πατρέως 14 - Πάτρα